Modificació de dades


24 Ene, 2022

borsa

Des d’avui fins al 31 de gener es poden modificar les dades de la borsa.

El proper termini serà del 21 al 28 de març de 2022

Si escau es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa.

Recordem que només es poden canviar dades personals, tipus de jornada i àmbits territorials.

Si el que voleu és afegir algun títol universitari o d’idiomes al vostre expedient, heu d’enviar al vostre SSTT preferent, fotocòpia del títol i la següent declaració responsable:

Declaració responsable d'autenticitat de les còpies