Actualització i taula de les pensions de Classes Passives per al 2022


27 Ene, 2022

jubilacions

De conformitat amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, les pensions de Classes Passives de l’Estat experimentaran al 2022, amb caràcter general, un increment del 2,5 % respecte a l’import real del 2021.

*Límit màxim de pensió per l’any 2022: 39.468,52€ brut/any o 2.819,18€ brut/mes per 14 pagues iguals, Artículo 20, Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguretat Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestacions sociales públicas para el ejercicio 2022.

Per l’any 2022 no hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives. Segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquell funcionariat acollit al Règim de Classes Passives (tant en actiu com en excedència), que tingui 60 anys i acrediti 30 anys de cotització com a mínim.

Més informació >Taula Pensions Actual