Publicació de la llista del concurs de mèrits per seleccionar director o director


23 Feb, 2022

direccions

El Departament d'Educació publica la llista d'aspirants admesos i exclosos del concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec.

Llista d’aspirants admesos i exclosos

Accés a la consulta​ (usuari i contrasenya GICAR/ATRI)

​Podeu consultar a l'e-t​auler les resolucions emeses per les direccions dels serveis territorials i per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Web del Departament