Llista Provisional Admesos i exclosos a la Borsa de Personal Docent


09 Mar, 2022

borsa

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari: Departament d'Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d'inscripció a la borsa.

També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

#borsa #llistats #susbtituts #anpecatalunya #anpeambtu