Decret Currículums


21 Mar, 2022

som-escola1
  • El Departament d'Educació vol facilitar així a escoles i instituts la seva adaptació curricular, acompanyant-los en el seu desplegament
  •  El nou Decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació bàsica presenta com a elements claus les hores de gestió autònoma dels centres, el currículum competencial, i la interrelació entre matèries
  • Al batxillerat, hi haurà més hores optatives, amb la possibilitat de convalidar com a assignatura de batxillerat altres matèries que l’alumne cursi a cicles de grau mitjà d’FP, idiomes a les EOI o estudis de música i dansa

Més informació

Dossier Decret de currículum