Adjudicacions Provisionals i Comissions de Servei


28 Mar, 2022

adjudicacions

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

  • Personal funcionari de carrera i en pràctiques

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 7 d'abril de 2022

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes:

Accés sol.licitud funcionari de carrera i en pràctiques, i Comissions de Servei

Personal funcionari de carrera i en pràctiques

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud:

  • De dilluns a divendres, de 8 a 23 hores
  • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accés a l'aplicació

Personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes que el curs 2021-2022 no presta servei al Departament (Comissions de Serveis)

Accés a la sol·licitud

 

  • Personal interí

Presentació de sol·licituds: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022 (Encara sense accés a la sol.licitud)

Web Departament