Borsa de treball de personal docent Curs 2022-23


22 Abr, 2022

borsa

Consulta i modificació de dades: Del 22 d'abril al 2 de maig

Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada. Per tant, totes les persones que no tinguin sol·licitada al menys una d’aquestes jornades hauran de demanar-la del 22 d’abril al 2 de maig d’enguany.

Aquestes modificacions tindran efectes a partir de l'1 de setembre de 2022.

Fora d'aquests terminis, de manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials.

Restem a l’espera de la publicació imminent de la resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2022- 2023

Borsa de treball del curs 2021-2022

Des d'aquesta opció podeu fer el següent

- consultar les dades de la borsa de treball del curs 2021-2022, que són les que es tenen en compte per als nomenaments d´aquest curs

- acceptar els nomenaments telemàtics, i

- finalitzar els nomenaments telemàtics

 

Borsa de treball del curs 2022-2023

Des d'aquesta opció podeu  consultar/modificar les dades de la borsa de treball del curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs escolar vinent.

A la consulta trobareu el número d'ordre provisional de la borsa de treball per al curs 2022-23. Termini per presentar reclamacions: Del 22 d'abril al 2 de maig de 2022.

Sol.licitud de No Disponibilitat

Les persones que no vulguin ser nomenades el curs 2022-23 ho han de demanar mitjançant la Sol.licitud de No Disponibilitat com a molt tard el 31 de maig de 2022.

Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.
Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment.
Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.
La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informa-la. Però en cas que no s’indiqui, la persona no estarà disponible fins que s’informi una data fi a la sol·licitud.
Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.
Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d'ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.
Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Les persones que tenen informat el motiu de no disponibilitat podran demanar no estar disponibles per rebre una adjudicació mitjançant nomenaments telemàtics indicant com a data d'inici l'11/06/2022 en endavant, ja que fins aquell moment tindran la càrrega inicial activa. En cas de no posar aquesta data estaran disponibles per les adjudicacions telemàtiques que siguin publicades i, no acceptar el nomenament, es considerarà una renúncia.

 

Sol·licitud de destinació provisional amb efectes des de l'1 de setembre del 2022

Des d'aquesta opció podeu demanar les destinacions provisionals de llocs vacants de dedicació completa i/o de mitja dedicació que s'adjudiquen per al curs vinent amb efectes des de l'1 de setembre del  2022. Les peticions de centres i àmbits geogràfics que es tenen en compte són les que feu constar en aquest apartat.

Termini presentació de sol.licituds: Del 22 d'abril al 2 de maig

Calendari

  • Modificació de dades de la borsa: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022
  • Borsa definitiva: segona quinzena de maig de 2022
  • Nomenaments telemàtics d'estiu: final de juliol i final d'agost de 2022
  • Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Resolució de 21 d'abril de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2022-2023

Llocs específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar a l'aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. 

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l'acreditació d'algun dels requisits demanats.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.

Web del Departament