Novetats Processos Extraordinaris d'Estabilització de Plantilles Docents


16 May, 2022

oposiciones_3

Prepara't per participar-hi

  • Si vols participar en les properes convocatòries d'oposicions docents, necessites tenir una identificació digital (per exemple, el DNI electrònic o l'idCAT Mòbil). Per aconseguir-ne una, consulta la web Certificats i identificació digital.
  • Si has treballat al Departament d'Educació no has de presentar la documentació que ja consti al teu l’expedient electrònic del Departament (d’experiència laboral i de formació). Tampoc has de presentar cap documentació per acreditar que has superat la fase d'oposició en procediments selectius docents del Departament d'Educació posteriors al 2012, ni tampoc de coneixement de les dues llengües oficials. Només hauràs de presentar, si és el cas, el certificat de la nota mitjana final que has obtingut en la titulació acadèmica al·legada com a requisit de participació en la convocatòria.

Especialitats de formació professional

A l'efecte de recompte, les places del cos 591 de professorat tècnic de formació professional (per extingir) s'inclouen en el conjunt de les que s’ofereixen en el cos 590 de professorat d’ensenyament secundari.

Així, el desenvolupament de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional determinarà les places del cos de professorat tècnic de formació professional que passaran a formar part de l’oferta d’estabilització al cos que correspongui.