Nomenament Funcionaris en Pràctiques


30 Jun, 2022

nomenament-funcionaris-en-pràctiques-laptop-gogsa

RESOLUCIÓ EDU/2034/2022, de 27 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Nomenar funcionàries en pràctiques, de diferents especialitats, dels cossos de mestres, de professors tècnics de formació professional i de professors d'ensenyament secundari, les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, que consten incloses a l'annex 1 de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, modificada per la Resolució EDU/1452/2022, de 13 de maig, i per la Resolució EDU/1911/2022, de 16 de juny.