Oposicions Docents: Properes Convocatòries


10 Sep, 2022

opos-1

1. Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles)

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent

Sol.licitud:

Sol·licitud de participació (amb codi d’usuari GICAR)

Sol·licitud de participació (amb certificat digital)

El termini de presentació de la sol·licitud és del 6 de setembre al 3 d'octubre de 2022

Nomenament com a personal funcionari de carrera des de l'1 de setembre de 2023

 

2. Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles)

Publicació de la convocatòria al DOGC: està previst que es publiqui el novembre de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.

Fase d'oposició (proves): a partir de l'abril de 2023.

Fase de pràctiques: a partir de l'1 del setembre de 2023.

 

3. Concurs oposició ordinari

Publicació de la convocatòria al DOGC: està previst que es publiqui el desembre de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.

Fase d'oposició (proves): a partir del maig de 2024.

Fase de pràctiques: a partir de l'1 del setembre de 2024.

 

#anpecatalunya #anpeambtu