Consulta i modificació de les dades de la Borsa de Personal Docent


12 Sep, 2022

consulta-i-modificació-de-dades

Consulta i modificació de les dades de la Borsa de Personal Docent

  • Del 12 al 19 de setembre de 2022
  • Del 14 al 21 de novembre de 2022
  • Del 23 al 30 de gener de 2023
  • Del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Accésa l'aplicatiu