Modificació de dades de la borsa


23 Ene, 2023

 

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

Del 23 al 30 de gener de 2023

Del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Consulta i Modificació de dades

Declaració responsable d'autenticitat de les còpies

#anpeelvalordelaindependencia #anpecatalunya #anpeambtu