Borsa Personal Docent: Llista provisional de persones admeses i excloses


23 Feb, 2023

 

Resolució de 21 de febrer de 2023, per la qual es declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1878/2022, de 10 de juny.

Es poden presentar reclamacions del 22 de febrer al 3 de març 2023.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.

Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari el Departament (especificant els serveis territorials), el tema i el subtema —Departament: Educació; Serveis territorials: el demanat a la sol·licitud d'inscripció a la borsa.

Llista de persones admeses i excloses: Accés a l’aplicació

#votaAnpe #14demarç #anpelevalordelaindependencia #anpecatalunya #anpeambtu