Borsa Personal Docent: Llista definitiva de persones admeses i excloses


17 Mar, 2023

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Aquesta llista correspon a les persones que es van inscriure a l'última obertura de la borsa del 21 de juny al 20 de desembre de 2022.

Accés al’aplicació

Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació (17 de març de 2023), de la Resolució EDU/1878/2022, de 10 de juny, a la pàgina web del Departament. El recurs s’ha de presentar de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.

Les sol·licituds s'han d'entrar indicant com a ens destinatari: Departament d'Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d'inscripció a la borsa.

#anpecatalunya #anpeambtu