MUFACE: Convocatòria d’ajudes de protecció sociosanitària durant l’any 2023


28 Mar, 2023

Publicada la Resolució de 17 de març de 2023, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l' Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajuts de protecció sociosanitària durant l' any 2023.

Aquesta convocatòria concreta els programes d'ajuts amb les seves corresponents modalitats, assenyala les condicions específiques d'accés de les persones beneficiàries als ajuts i en determina les quanties.

Com a novetats, pel que fa als ajuts per a l'atenció de persones amb malaltia celíaca, en aquesta convocatòria no caldrà aportar l' informe mèdic si es va obtenir l'ajut en la convocatòria de l'any 2022. D'altra banda, s'incrementen les quanties dels ajuts per a persones amb malaltia oncològica. Concretament, s'han incrementat les quanties per a les pròtesis capil·lars a 200 euros i per als subjectadors postumorectomia, postmastectomia i altres peces d'anàloga naturalesa a 75 euros, mantenint-se el nombre màxim de dues peces a l'any.