Sorteig ordre d’actuació a les Oposicions 2023


29 Mar, 2023

 

Sorteig ordre d’actuació a les Oposicions 2023

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l'any 2023.

“Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l'any 2023 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

Atenció! Tal com es recull al punt 7.1.1 de la convocatòria “el procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2023. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves”.

#anpecatalunya #anpeambtu