Consulta i modificació de dades de la borsa per al curs 2023-204 i reclamació del número d’ordre obtingut


04 May, 2023

Consulta i modificació de dades de la borsa per al curs 2023-204 i reclamació del número d’ordre obtingut

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 4 al 15 de maig de 2023, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2023-2024Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l'inici del curs 2023-2024.

El número d'ordre de la borsa de treball 2023-2024 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 4 al 15 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Consulta i modificació de dades

Reclamació del número d'ordre provisional

Declaració responsable d'autenticitat de les còpies

Altres Informacions:

Calendari:

  • Modificació de dades de la borsa: del 4 al 15 de maig de 2023
  • Borsa definitiva: segona quinzena de juny de  2023
  • Nomenaments telemàtics d'estiu: a finals de juliol i a finals d'agost de 2023
  • Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2023, del 13 al 20 de novembre de 2023, del 22 al 29 de gener de 2024, de l'11 al 18 de març de 2024 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Llocs de treball específics:

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar a l'aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. 

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l'acreditació d'algun dels requisits demanats.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.

 

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2023-2024 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2023-2024 ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2023. Les persones que estiguin prestant serveis, han d'indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d'inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment. En cas que l'aplicació no ho permeti han de contactar amb el seu servei territorial.

L'aplicació romandrà tancada de l'1 de juny a l'1 de juliol.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 i als nomenaments telemàtics.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 i als nomenaments telemàtics.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Normativa

Web del Departament