Presentació de renúncies al Concurs de Mèrits a Catalunya. Conseqüències i Presa de Possessió


29 May, 2023

Presenta la renúncia

A Catalunya no hi ha un termini definit per a la renúncia com si que hi ha a la resta de CCAA que han participat en l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació (renúncies fins a les 14,30 del 5 de juny). Malgrat això, si qualsevol persona té clar que no vol la plaça obtinguda a Catalunya, recomanem que es presenti la renúncia, perquè no es perdi cap plaça, i donar així la possibilitat a que algú, que està a la llista complementària, la pugui aconseguir. 

(Indica les dades de la convocatòria a la qual vas presentar la teva sol.licitud de participació i vols renunciar:

Convocatòria: Resolució EDU/2563/2022

Publicada al DOGC núm: 8745)

 

En cas que hi hagi qualsevol incidència tècnica a l'hora d'accedir al formulari, podeu trucar:

  • Al SAU, Servei d'Atenció Unificat, Tel. 900 82 82 82 (opció 4).
  • Al Departament d'Educació. Tel: 935 51 69 00 

Renúncies a la plaça obtinguda a Catalunya i conseqüències

Després de la publicació de l’adjudicació provisional de les places del CM del Ministeri, com els seleccionats/des tenen un màxim de cinc dies per acceptar o renunciar a la plaça, es preveu que el dia 6 de juny ja es podrà saber les persones que han renunciat a la seva plaça a Catalunya i es podrà començar a cobrir les places lliures que es generin, a les quals també caldrà afegir les 84 places que van quedar lliures després de la rebaremació del temps treballat.

Totes aquestes renúncies comportaran canvis en els participants que no van ser seleccionats en la seva primera opció de preferència i es cobriran tenint en compte l’ordre que van triar, de tal manera que, si una persona va ser seleccionada per una opció diferent a la primera i amb les renúncies pot aconseguir plaça per la seva primera opció, li assignaran aquesta.

Tot això implicarà uns nous llistats amb canvis d’especialitat per les preferències de participació dels ja seleccionats/des (primeres opcions) i amb la incorporació de les persones del llistat de reserva que seran seleccionades gràcies a les renúncies.

La data prevista de la publicació definitiva dels llistats serà la segona quinzena de juny.
Un cop publicat el llistat definitiu de seleccionats/des, el Departament el farà arribar al Ministeri, i totes les renúncies que es produeixin a partir d’aleshores es cobriran per ordre estricte dels llistats de reserva, sense tenir en compte ja l’ordre de preferència de les especialitats de les persones ja seleccionades.

Presa de possessió

Després de la publicació del llistat definitiu de persones seleccionades, el Departament d’Educació publicarà a la seva web dos documents:

  1. Un per aquelles persones seleccionades que no prendran possessió de la plaça a 1 de setembre, perquè demanen estar en situació diferent de la de servei actiu (excedències vàries, serveis especials, serveis en altres administracions, etc.).
  2. Un altre per a la resta de persones seleccionades, perquè manifestin que prendran possessió de la plaça l’1 de setembre. Aquelles que no es puguin incorporar al centre perquè estiguin de baixa, gaudint del permís de maternitat, o qualsevol altre motiu justificat, a més d’enviar el document, hauran d’informar el centre i el servei territorial de la seva no incorporació i presentar la documentació justificativa. Si no es fa, encara que s’hagi signat i enviat el document de presa de possessió, pot suposar l’anul·lació de la plaça de funcionari/ària.

A les persones que encara no tenen accés al portal Atri i no poden demanar permisos, com la reducció de jornada per interès particular, els obriran uns terminis específics perquè puguin fer aquests tràmits.