Concurs de Mèrits: Nomenament de personal funcionari i presa de possessió


28 Jun, 2023

 

Concurs de Mèrits: Nomenament de personal funcionari i presa de possessió

Informació Departament d’Educació:

Ara que ja has comprovat que el teu nom surt a la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, només resta que prenguis possessió de la plaça assignada.

1) Nomenament i presa de possessió presencial al centre assignat (situacions de servei actiu):

Per fer-ho, si tens previst incorporar-t'hi l'1 de setembre per iniciar el curs, has d'emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo entre l’1 i el 8 de setembre, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant una eValisa única amb tots els formularis rebuts. En cas que estiguis en situació de baixa mèdica o gaudint d'algun permís, hauràs d'adjuntar al formulari la documentació acreditativa.

2) Presa de possessió telemàtica (altres situacions administratives)

És possible que, per motius diversos, l'1 de setembre no t'incorporis a la plaça i centre assignats. És en aquests casos que hauràs d'emplenar el formulari de presa de possessió telemàtica i fer-lo arribar abans del 8 de setembre inclós, signat, per eValisa al Departament d'Educació o, si no tens identificador GICAR, mitjançat el formulari de petició genèrica.

És molt important que entreu en aquest enllaç i llegiu atentament tota la informació.