Tribunals Oposicions 2023


29 Jun, 2023

RESOLUCIÓ EDU/2319/2023, de 26 de juny, per la qual es fa pública la composició dels tribunals i les comissions de selecció dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Recorda: El 30 de juny de 2023, has d'enviar per correu electrònic la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, en format PDF, a la bústia del tribunal

El document tramés ha de ser idèntic a l’original que es lliurarà en paper al tribunal de forma presencial el día 1 de juliol.

En aquest correu has d'indicar:

Assumpte: COGNOM1_COGNOM2_ entrega UD o SA

Cos: Nom del document adjuntat en PDF: DNI_COGNOM1_COGNOM2_NOM