Resolució Definitiva Adjudicacions Provisionals


05 Jul, 2023

Resolució Definitiva Adjudicacions Provisionals

Resolució per la qual s’adjudiquen, amb caràcter definitiu, les destinacions provisionals al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d’1 de setembre de 2023.

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2023-2024.

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2023 i finalitzaran el 31 d'agost de 2024, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Consulta la resolució definitiva

Amb codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb el codi d'idCAT Mòbil

Amb identificador XTEC