Calendari previst de proves de català C2 en 2024


17 Ene, 2024

Les dates previstes de les pròximes proves per acreditar el nivell C2 de català, tant de la Secretaria de Política Lingüística com de les Escoles Oficials d'Idiomes, són les següents:

1. Secretaria Política Lingüística. Convocatòria de proves 2024

Previsió de les dates d’inscripció i pagament

  • Període d’inscripció: del 13 al 21 de febrer
  • Període de pagament de la taxa: del 13 al 22 de febrer

Previsió de les dates d’examen escrit

  • Certificat de nivell superior (C2): 20 d’abril de 2024

2. Certificats d'idiomes del nivell avançat C2 de les EOI

Dates clau de la prova

1- Inscripció del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l'1 de març de 2024

2- Pagament de la taxa o del preu públic fins al 4 de març de 2024 (abans de les 22 h)

3 - Llista provisional de persones admeses i excloses a partir del 14 de març de 2024

4 - Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 22 de març de 2024

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 22 de març de 2024

5 - Llista definitiva de persones admeses i excloses a partir del 2 d'abril de 2024.

6 - Prova

Prova escrita:

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell avançat C2 Català: 27 de maig de 2024, a la tarda

Prova d'expressió i interacció oral: el dia d'aquesta prova s'indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

7 - Qualificacions provisionals 25 de juny de 2024

8 - Presentació de reclamacions fins a les 12 h del 28 de juny de 2024

9 - Qualificacions definitives 1 de juliol de 2024