Accés a la borsa de treball de les persones aprovades a les oposicions


29 Ene, 2024

Les persones aprovades, seleccionades i no seleccionades, en el concurs oposició extraordinari per a l'estabilització del personal docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part com estableix el Decret 133/2001, han de sol·licitar-ho.

En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.115 i el 60.000. Així mateix, les persones que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.115, mantenen el número que tenen assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja entre el 55.115 i el 60.000.

Termini de presentació de la sol·licitud: De l'1 al 9 de febrer de 2024.

Més informació.