Concurs-oposició ordinari 2024: publicades llistes de persones admeses i excloses


13 Feb, 2024

oposicions4

Aquest matí s'han publicat la llista de persones admeses i la llista de persones excloses al Concurs Oposició Ordinari d'aquest any 2024. 

Les persones excloses poden presentar esmena a la seva sol·licitud per tal de ser admeses. El termini de reclamacions és del 14 al 27 de febrer de 2024. Només s'accepten les reclamacions presentades a través de "Consulta la llista provisional i presenta reclamació" i dins d'aquest termini. Més informació per presentar una reclamació.

Tribunals d'oposicions

D'altra banda, també es pot consultar la llista de candidats a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals en el següent enllaç.

Resolució de DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals del concurs oposició docent convocat per la Resolució EDU/4103/2022 de 23 desembre