Oposicions ordinàries 2024: ràtio per especialitat


15 Feb, 2024

Cos de Professors de Secundària

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

AL

Alemany

27

31

1,1

AN

Anglès

627

763

1,2

CN

Biologia i geologia

333

697

2,1

DI

Dibuix

180

284

1,6

ECO

Economia

101

188

1,9

EF

Educació física

400

988

2,5

FI

Filosofia

108

218

2,0

FQ

Física i química

305

301

1,0

FR

Francès

133

85

0,6

GE

Geografia i història

448

1042

2,3

GR

Grec

21

13

0,6

LA

Llatí

53

60

1,1

LC

Llengua catalana i literatura

555

520

0,9

LE

Llengua castellana i literatura

399

453

1,1

MA

Matemàtiques

720

531

0,7

MU

Música

102

229

2,2

PSI

Orientació educativa

519

1403

2,7

TEC

Tecnologia

509

352

0,7

501

Administració d'empreses

79

95

1,2

502

Anàlisi i química industrial

30

38

1,3

503

Assessoria i processos d'imatge personal

12

10

0,8

504

Construccions civils i edificacions

7

15

2,1

505

Formació i orientació laboral

92

219

2,4

507

Informàtica

126

86

0,7

508

Intervenció sociocomunitària

29

106

3,7

510

Org. i gestió comercial

101

49

0,5

511

Org. i Procs. de manteniment vehicles

25

21

0,8

512

Org. i projectes de fabricació mecànica

22

23

1,0

513

Org. i projectes de sistemes energètics

9

5

0,6

516

Procs. en la indústria alimentària

8

10

1,3

517

Procs. diagnòstics clínics i prod. ortoprotètics

16

24

1,5

518

Procs. sanitaris

50

58

1,2

519

Procs. i mitjans de comunicació

11

24

2,2

520

Procs. i productes de tèxtil, confecció i pell

4

7

1,8

522

Procs. i productes d'arts gràfiques

5

6

1,2

523

Procs. i productes de fusta i moble

3

4

1,3

524

Sistemes electrònics

17

7

0,4

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

47

45

1,0

602

Equips electrònics

13

4

0,3

605

Inst. i manteniment d'equips tèrmics i fluids

10

7

0,7

606

Instal·lacions electrotècniques

78

44

0,6

607

Inst. i equips de criança i cultiu

1

1

1,0

608

Laboratori

11

13

1,2

612

Oficina de projectes de construcció

12

9

0,8

614

Ops. d'equips d'elaboració de prod. alimentaris

4

5

1,3

615

Ops. de Procs.

7

7

1,0

616

Ops. i equips de producció agrària

6

20

3,3

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

20

36

1,8

620

Procediments sanitaris i assistencials

98

119

1,2

621

Procs. comercials

102

67

0,7

622

Procs. de gestió administrativa

153

153

1,0

625

Serveis a la comunitat

25

89

3,6

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

157

50

0,3

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

17

31

1,8

 

Cos de Mestres

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

 

ALL

Audició i llenguatge

106

152

1,4

 

EES

Pedagogia terapèutica

294

527

1,8

 

INF

Educació infantil

404

2390

5,9

 

PAN

Llengua estrangera: anglès

343

434

1,3

 

PEF

Educació física

94

469

5,0

 

PFR

Llengua estrangera: francès

11

9

0,8

 

PMU

Música

174

243

1,4

 

PRI

Educació primària

705

2849

4,0

 

Cos de Professors d'EOI

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

133

Alemany EOI

3

18

6,0

134

Àrab

3

6

2,0

139

Xinès

2

1

0,5

190

Espanyol EOI

1

13

13,0

192

Francès EOI

10

25

2,5

193

Anglès EOI

25

94

3,8

195

Català EOI

10

34

3,4

197

Neerlandès

1

0

0,0

Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

707

Dibuix artístic i color

15

64

4,3

708

Dibuix tècnic

7

23

3,3

709

Disseny d'interiors

3

21

7,0

712

Disseny gràfic

24

76

3,2

715

Fotografia

2

12

6,0

716

Història de l'art

3

21

7,0

718

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

1

3

3,0

721

Mitjans audiovisuals

2

14

7,0

722

Mitjans informàtics

7

14

2,0

723

Org. industrial i legislació

2

4

2,0

725

Volum

5

21

4,2

Cos de Mestres d'Arts Plàstiques i Disseny

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

813

Tècniques ceràmiques

2

11

5,5

814

Tècniques de gravat i estampació

4

17

4,3

818

Tècniques del metall

2

5

2,5

Cos de Professors Especialistes

en Sectors Singulars

Places convocades

Nombre d'aspirants

Ràtio asp./places

604

Fabricació i Inst. de fusteria i mobles

13

5

0,4

609

Manteniment de vehicles

67

43

0,6

611

Mecanització i manteniment de màquines

30

28

0,9

623

Producció en arts gràfiques

6

5

0,8

626

Serveis de restauració

8

30

3,8

628

Soldadures

7

9

1,3

 

llista-opos-anpe