Adjudicacions d'estiu 2019


08 May, 2019

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d) Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

Es preveu que les adjudicacions provisionals surtin a principis de juliol. Hi haurà un termini de tres dies per presentar reclamacions.

Les adjudicacions definitives sortiràn probablement cap al 20 de juliol.

Més informació quan surti la Resolució.