Propers nomenaments telemàtics i Modificació de dades


03 Sep, 2019

1. Propers Nomenaments Telemàtics

Els propers nomenaments seran els dies 5, 6 i 12 de setembre.

Després d’aquests nomenaments extraordinaris, a partir del 17, els nomenaments seran dimarts i divendres.

Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

 

2. Modificació de dades

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Els períodes previstos per a la modificació de les dades de la borsa són:

  • del 13 al 20 de setembre de 2019,
  • del 15 al 22 de novembre de 2019,
  • del 24 al 31 de gener de 2020,
  • i del 23 al 30 de març de 2020.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa, però no modificar-les ni presentar reclamacions pel que fa al número d'ordre fins a la publicació de la resolució de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena d'abril de 2020, moment en què entraran a formar part de la borsa de forma definitiva.