Resolució definitiva Concurs de Trasllats 2020


30 Nov, 2021

concurs-de-trasllats

 

Fer pública la resolució definitiva del Concurs de Trasllats convocat per la Resolució EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, adreçada d'adjudicació de llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escoles, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, i per la Resolució EDU/2668/2020, de 26 d'octubre adreçada a l’adjudicació al cos de mestres en centres públics d'educació infantil i primària i d'educació secundària que imparteixen els dos primers cursos de l'ESO a Catalunya

a) RESOLUCIÓ EDU/3528/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

b) RESOLUCIÓ EDU/3529/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2668/2020, de 26 d'octubre, adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.