Professorat que vol participar a les PAU


09 Feb, 2022

corrector-de-les-pau

Anualment es fa una crida pública al professorat d'universitats i professorat funcionari d'ensenyament secundari per tal que optin a formar part dels tribunals de la prova, en els quals participen uns 1.800 professionals entre la convocatòria ordinària i l’extraordinària.

Els tribunals estan constituïts pel president i els vocals de les distintes matèries, els quals vetllen pel correcte desenvolupament de les proves. Després de l’examen de cada matèria els correctors reben instruccions específiques de correcció. Es corregeixen un màxim de 200 exàmens.

Inscripció: Del 3 al 17 de febrer de 2022.

Destinataris: Professorat d’ensenyament secundari i professorat interí d’instituts públics, i professorat de centres concertats.

Més informació: Web Departament