Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Metodologia Significativa, treballar sense llibres.

ON LINE MOODLE (100 hores)

  DESCRIPCIÓ

        

Aquest curs formatiu té l’esperit de posar a l’abast dels docents idees i eines per dur a terme una metodologia significativa a l’aula. Aquesta innovadora tendència, és ja un èxit en moltes escoles i instituts catalans, que han decidit deixar de fer servir els llibres de text i partir de la realitat i interessos dels seus alumnes.

És un curs que ens permet conèixer aquesta forma de treballar, que ens obre noves vies per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge, i ens dóna eines per treballar de forma significativa, a partir de problemes reals i quotidians, organitzant-se amb diverses fórmules (racons multinivell, centres d’interès, tallers, ambients, projecte, treball d’aula, sortides pedagògiques, etc.) i de forma més manipulativa i vivencial.

Cada sessió es partirà d’un tema referent a la metodologia significativa. S’inclouran diferents articles,vídeos que ens faran reflexionar i aprofundir en les idees més rellevants per a treballar amb aquesta metodologia. Després de cada lectura o visionat de vídeos es plantejarà exposar les opinions personals del tema tractat en cada bloc i compartir les opinions amb la resta d’alumnes del curs. En alguns blocs es demanarà respondre a qüestionaris i fer tasques individuals.

Com avaluació del curs, al darrer bloc, caldrà presentar un projecte final on s’aplicaran algunes de les eines exposades en els diferents blocs..

El curs estarà impartit per una mestra amb anys d’experiència en aquesta metodologia. També imparteix formació de matemàtiques manipulatives del AraMAT-CESIRE.

El curs serà d’utilitat per aquells docents que volen deslligar-se una mica dels llibres de text i connectar amb la realitat de cada xiquet, fer-los descobrir un  munt d’aprenentatges de forma més motivadora. Unes experiències i una forma de treballar que després podran dur a la pràctica a les seves pròpies aules.

És per aquest motiu que, aquesta activitat formativa compleix els requisits específics per acreditar el perfil professional de: metodologies amb enfocament globalitzat

OBJECTIUS

 

 

• Introduir als docents en les diferents fórmules de treball significatiu a l’aula.

• Conèixer la metodologia significativa que duen amb èxit diverses escoles catalanes.

• Conèixer el ventall de recursos metodològics i organitzatius que es fan servir per a treballar a l’aula de forma significativa.

• Analitzar situacions que es donen a l’aula i l’aprofitament que hi podem treure d’elles.

• Reflexionar sobre la potencialitat del treball significatiu.

• Reflexionar sobre la metodologia, materials i recursos a emprar per treballar significativament a la pràctica diària.

• Reflexionar sobre el procés avaluador.

• Fomentar l’ús dels recursos tecnològics didàctics a l’aula.

• Compartir recursos, idees i experiències amb metodologia significativa.

 

 

 CONTINGUTS 

 

 

El curs està organitzat al voltant de 10 blocs (un per setmana). A cada bloc hi ha un apartat tutorial per a poder consultar, unes activitats proposades a partir de les quals poder practicar de forma voluntària a l’aula, activitats de reflexió, propostes pràctiques i també d’avaluació continuada:


• Bloc 1: Avantatges del treball significatiu. És imprescindible el llibre de text?

• Bloc 2: Metodologia significativa.

• Bloc 3: El paper de les competències bàsiques.

• Bloc 4: Recursos organitzatius i metodològics.

• Bloc 5: Recursos organitzatius i metodològics. El treball per projectes

• Bloc 6: Recursos organitzatius i metodològics. Els racons.

• Bloc 7: La família i els experts, uns agents imprescindibles.

• Bloc 8: L’avaluació, un concepte diferent.

• Bloc 9: Les noves tecnologies, un aliat molt útil.

• Treball final: La teva proposta significativa.

 

Professora: Carmen Talarn Maigí