Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


L'Alumnat amb TEA: intervenció educativa.

Curs ONLINE, 30h.

  DESCRIPCIÓ

Molt sovint el docent es troba amb un alumnat amb TEA dins de l'aula ordinària i necessita eines d'intervenció. Aquest curs pretén donar a conèixer l'alumnat amb TEA, característiques, estratègies educatives i així poder aprendre com la resta de companys.

La metodologia d'aquest curs es basa en un model pedagògic dinàmic basat en la comunicació i interacció online, on l'alumnat anirà adquirint els continguts del curs a partir dels coneixements teòrics i pràctics que s'aniran treballant al llarg del curs, així com de la reflexió i síntesi de les idees compartides, mitjançant material en PDF, activitats, correu electrònic i fòrum.

OBJECTIUS

 

-Identificar l'autisme com a Trastorn Generalitzat del Desenvolupament.

-Conèixer els característiques fonamentals.

-Identificar els aspectes, criteris i procediments més rellevants per al diagnòstic.

-Oferir recursos i formes d'intervenció i pautes d'actuació davant un/a alumne/a autista,

 

 CONTINGUTS 

 

 

 

-Definició i aspectes evolutius ( prevalença, tipus i grua).

-Característiques del desenvolupament de l'infant amb autisme.

-Àmbits de valoració i diagnòstic.

-Estratègies d'intervenció educativa.

 

 

 

Formador/a: M. JÚLIA GIROL MERINO

PREU AFILIATS: 40€

PREU NO AFILIATS: 80€