Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


TREBALL COOPERATIU A L'AULA.

ON LINE MOODLE (30  hores)

  DESCRIPCIÓ

 La plataforma Classroom és la més utilitzada en l'àmbit educatiu i, per poder extreure tots els seus beneficis, cal potenciar la nostra competència digital docent, que es defineix com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i destreses relacionades amb l'ús de la tecnologia, aplicada als contextos i processos educatius.

Per a això es presenta el següent Curs pràctic que té com a objectiu principal extreure tots els beneficis que ens brinda la plataforma virtual Moodle per a la creació de les nostres activitats interactives.

OBJECTIUS

 

-Promoure un canvi de metodologia que permeti una millor atenció a la diversitat i afavoreixi el desenvolupament competencial.

-Conèixer que és treball cooperatiu i llurs característiques.

-Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.

-Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica.

-Capacitar al docent amb el coneixements necessaris per desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.

-Reflexionar sobre la importància de considerar el paper actiu de l'alumne en els processos d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

 

 CONTINGUTS 

 

-Estructura cooperativa a l'aula: concepte i característiques.

-Àmbits de treball cooperatiu: importància de la gestió de grup. El treball en equip com a recurs per ensenyar.

-L'aprenentatge cooperatiu i dinàmiques de cohesió de grup.

-Tècniques d'aprenentatge cooperatiu simples:

  • Tècnica del llapis al mig
  • Tècnica del nombre
  • Tècnica de la parada de tres minuts
  • Tècnica el joc de paraules

 

-Tècniques d'aprenentatge cooperatiu complexes:

  • Tècnica del trencaclosques
  • Treball en equip com a contingut a ensenyar
  • Treball en equip com a recurs per a ensenyar estructures cooperatives

-Comparació unitat didàctica estructurada de forma individualista i cooperativa.

  • Tècniques de cohesió de grup.

-Com programar fent ús de la metodologia de treball cooperatiu.

-Avaluació, estratègies i eines.

-Avaluació del grup cooperatiu.

-L'avaluació un recurs més que ens ajuda a aprendre.

-Instruments que afavoreixen l'avaluació.

-Compartir objectius.

-Carpeta d'aprenentatge.

-Rúbrica.

-Coavaluació.

Professor:M. JÚLIA GIROL MERINO

PREU AFILIATS:  50€

PREU NO AFILIATS:  75€