Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Coaching Emocional

ON LINE MOODLE (90 hores)

  DESCRIPCIÓ

 

En el context escolar les relacions socials que nens i nenes tenen amb el professorat i alumnat exerceixen una poderosa influència tant en el seu interès i motivació per l'escola com en la seva vida personal, social i emocional. En aquest sentit, s'ha constatat que aquells alumnes que perceben un major grau de suport dels seus professors, dels companys i família, manifesten una major motivació i interès per les activitats escolars, s'impliquen més activament en metes prosocials i la seva autoestima és més positiva. 

Sens dubte, el desenvolupament de l'autoestima és molt important per a la vida de tot ésser humà. El seu adequat desenvolupament de determinar la qualitat de les seves relacions interpersonals, la seva assertivitat, la capacitat per resoldre conflictes i, en definitiva, contribuirà a un creixement personal més ple. Creiem que les persones amb una alta educació emocional i autoestima troben el sentit de la vida, aprofiten les possibilitats que se'ls ofereix per al desenvolupament personal i social, es mostren desitjoses d'aprendre i treballar, són optimistes, alegres, actives, gaudeixen la vida, estimen i cuiden el seu cos. 

En aquest sentit, aquesta formació ofereix les claus per arribar a un aprenentatge transformador que té en compte les emocions, els sentiments, la sensibilitat, les potencialitats i les relacions conscients dels membres de la comunitat educativa.

Aquest curs s’imparteix amb la modalitat d’e-learning, 100% on line de manera asíncrona. Mitjançant el Google Site i la documentació del curs, l’alumnat realitzarà reflexions i valoracions grupals i individuals.

 

OBJECTIUS

 

 

• Proporcionar un model d'aprenentatge transformador que connecti emoció i aprenentatge. 

• Facilitar recursos i eines de coaching que reforcin al professorat l'autoconeixement i l'autoestima, ajudant-lo a descobrir tot el seu potencial creatiu i emocional. 

• Aportar eines que ajudin a dissenyar classes enriquidores que proporcionin una millora en el desenvolupament personal, emocional i acadèmic.

 

 

CONTINGUTS

 

 

• Què és el coaching emocional 

• La aliança com a eina de la relació interpersonal 

• Sense emoció no hi ha aprenentatge 

• MAI + = Motiu + Acció + Incentiu La fórmula de la motivació 

• Característiques que defineixen al coach emocional. 

• El paper del coach emocional i el seu entorn educatiu. Desenvolupament de la visió de futur. 

• Habilitats del coach emocional 

• El meu pla d'acció. 

Competències:

• Escolta activa. 

• Empatia. 

• Tolerància a la frustració. 

• Motivació i capacitat d'assoliment. 

• Iniciativa i actitud proactiva. 

• No enjudiciar, acceptació de l'altre. 

• El coach com a facilitador i guia. 

• Capacitat creativa. 

• Esperit emprenedor. 

• Tendència a la innovació. 

• Flexibilitat i adaptació. 

• Assertivitat i habilitats de comunicació. 

 

PROGRAMA 

• MÒDUL 1. El coaching emocional, una eina eficaç, un procés de canvi. Principis d'aplicació. (4 hores) 

• MÒDUL 2. El coach emocional i el seu entorn educatiu.(12 h) 

• MÒDUL 3. Habilitats del coach: el talent d'un líder. (12 h) 

• MÒDUL 4. L'univers del coachee. Cap a una nova mirada de l'ésser. (4 h) 

• MÒDUL 5. El coachee, un canvi en l'essència de l'ésser. (14 h) 

• MÒDUL 6 

Habilitats del coach: el líder en acció. (8 h) 

Tipus de Lideratge a l'aula (2h)

Co-docència a l'aula (4h)

• MÒDUL 7. El procés de coaching emocional: dissenyant objectius. (4 h) 

• MÒDUL 8. El procés de coaching emocional: un camí cap a les metes. (4h) 

• MÒDUL 9. Dissenya el teu futur com a coach emocional. Aprenent a fer un projecte educatiu. (12 h) 

• MÒDUL 10.

Creativitat i innovació educativa. (6 h)

Aplicació del coaching emocional en el treball cooperatiu i la generació d'equips de treballs (2h)

Estratègies emocionals per l'ABP (2h)

 

Professor: Benet Ándujar