Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Coaching Emocional

01/07/2022 al 18/07/2022 

ON LINE MOODLE (30 hores)

  DESCRIPCIÓ

En el context escolar les relacions socials que nens i nenes tenen amb el professorat i alumnat exerceixen una poderosa influència tant en el seu interès i motivació per l'escola com en la seva vida personal, social i emocional. En aquest sentit, s'ha constatat que aquells alumnes que perceben un major grau de suport dels seus professors, dels companys i família, manifesten una major motivació i interès per les activitats escolars, s'impliquen més activament en metes prosocials i la seva autoestima és més positiva. 

Sens dubte, el desenvolupament de l'autoestima és molt important per a la vida de tot ésser humà. El seu adequat desenvolupament de determinar la qualitat de les seves relacions interpersonals, la seva assertivitat, la capacitat per resoldre conflictes i, en definitiva, contribuirà a un creixement personal més ple. Creiem que les persones amb una alta educació emocional i autoestima troben el sentit de la vida, aprofiten les possibilitats que se'ls ofereix per al desenvolupament personal i social, es mostren desitjoses d'aprendre i treballar, són optimistes, alegres, actives, gaudeixen la vida, estimen i cuiden el seu cos. 

En aquest sentit, aquesta formació ofereix les claus per arribar a un aprenentatge transformador que té en compte les emocions, els sentiments, la sensibilitat, les potencialitats i les relacions conscients dels membres de la comunitat educativa.

Aquest curs s’imparteix amb la modalitat d’e-learning, 100% on line de manera asíncrona. Mitjançant el Google Site i la documentació del curs, l’alumnat realitzarà reflexions i valoracions grupals i individuals.

 

OBJECTIUS

 

• Proporcionar un model d'aprenentatge transformador que connecti emoció i aprenentatge. 

• Facilitar recursos i eines de coaching que reforcin al professorat l'autoconeixement i l'autoestima, ajudant-lo a descobrir tot el seu potencial creatiu i emocional. 

• Aportar eines que ajudin a dissenyar classes enriquidores que proporcionin una millora en el desenvolupament personal, emocional i acadèmic.

 

CONTINGUTS

 

• Què és el coaching emocional 

• La aliança com a eina de la relació interpersonal 

• Sense emoció no hi ha aprenentatge 

• MAI + = Motiu + Acció + Incentiu La fórmula de la motivació 

• Característiques que defineixen al coach emocional. 

• El paper del coach emocional i el seu entorn educatiu. Desenvolupament de la visió de futur. 

• Habilitats del coach emocional 

• El meu pla d'acció. 

Competències:

• Escolta activa. 

• Empatia. 

• Tolerància a la frustració. 

• Motivació i capacitat d'assoliment. 

• Iniciativa i actitud proactiva. 

• No enjudiciar, acceptació de l'altre. 

• El coach com a facilitador i guia. 

• Capacitat creativa. 

• Esperit emprenedor. 

• Tendència a la innovació. 

• Flexibilitat i adaptació. 

• Assertivitat i habilitats de comunicació. 

 

PROGRAMA 

 

• MÒDUL 1. El coaching emocional, una eina eficaç, un procés de canvi. Principis d'aplicació. (4 hores) 

• MÒDUL 2. Habilitats del coach: el talent d'un líder. (6 h) 

• MÒDUL 3. Habilitats del coach: el líder en acció. (6 h) 

• MÒDUL 4. El procés de coaching emocional: dissenyant objectius. (4 h) 

• MÒDUL 5. Creativitat i innovació educativa. (6 h)

• MÒDUL 6. Creació d'un pla d'acció. (4 h)

ProfessorBenet Ándujar

PREU AFILIATS: 40
PREU NO AFILIATS: 80