Eleccions Sindicals 2023


20 Dic, 2022

El proper 14 de març tots els docents en actiu estan cridats a participar en les eleccions sindicals. Aquests comicis, que es fan cada quatre anys, tenen com a objectiu l’elecció dels representants dels treballadors/es a les juntes de personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als Serveis Territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona

RESOLUCIÓ EDU/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Permisos del professorat

2.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

2.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.

Data de la votació

Les meses coordinadores de cadascuna de les unitats electorals han comunicat que el dia de la votació és el 14 de març de 2023, i l'horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

Vols formar part de les nostres llistes?

Per poder presentar-nos a les eleccions, cal presentar una llista amb un nombre de docents en actiu. Aquest nombre el fixa l’administració segons el cens del professorat en aquell territori.

ANPE, sindicat guanyador de les eleccions celebrades l’1 de desembre a l’Estat, volem presentar candidatura a les juntes de personal dels següents SSTT:

Barcelona:

Baix Llobregat

Consorci d’Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Si treballes en un d'aquests serveis territorials, si reconeixes la nostra feina i ens vols donar suport, apunta’t a les nostres llistes!

Pot formar-ne part qualsevol docent en actiu.

Això no suposa cap feina addicional, ni compromet a res, només ens permetrà presentar llista a les demarcacions que hem mencionat i que els companys/es ens puguin votar, si pensen que ens ho mereixem.

Cap dubte? Posa’t en contacte amb nosaltres!

#anpeelvalordelaindependència #anpecatalunya #anpeambtu