Resultat de la recerca

Tornar

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CPTFP ATENCIÓ: Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició. Enllaç a
Catalunya 29 May, 2017

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CPTFP ATENCIÓ: Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.   Enllaç a consultes Seus_tribunals Tribunals Resolució Criteris de correcció Places per especialitat Llista d'admesos Desenvolupament de les proves

Històric
ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS
Catalunya 19 May, 2017

Del 16 al 29 de maig el Personal interí ha de participar en les Adjudicacions d’Estiu. IMPORTANT!: També ha de participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2017 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius i que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament (Substituts). Accés a la sol·licitud DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Històric
CONCURS TRASLLATS MESTRES. RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Catalunya 17 May, 2017

CONCURSDETRASLLATS DEL COS DE MESTRES  A) DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT:  Llista amb l'adjudicació definitiva del cos de mestres: Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb de l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud. Accés amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) Accés amb el codi d'usuari temporal B) MECD: Listado alfabético general: Anexo I(letras A-E)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo II(letras F-L)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo III(letras M-Q)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Anexo IV(letras R-Z)  Publicado en web el 17 de mayo de 2017 Consultapor DNI 

Històric
ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE DADES
Catalunya 15 May, 2017

TERMINI: Des del dia 16 al 29 de maig de 2017 RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Històric
ADJUDICACIONS D'ESTIU I COMISSIONS DE SERVEI
Catalunya 15 May, 2017

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2017-2018 són els següents: Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017 Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017 Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny de 2017, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. Personal que ha superat el procés selectiu de 2017: del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.  

Històric
CONCURS TRASLLATS 2017 SECUNDÀRIA. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA MECD
Catalunya 10 May, 2017

Listados de adjudicación definitiva 1-Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas Listado alfabético general: Anexo I(letras A-E)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo II(letras F-L)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo III(letras M-Q)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo IV(letras R-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI   2-Inspección Educativa Listado alfabetico general: Listado (letras A-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI

Històric
BORSA PERSONAL DOCENT. LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
Catalunya 28 Abr, 2017

BORSA PERSONAL DOCENT> LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS Després d'aquesta publicació, les persones admeses ja formen part de la borsa però no participaran en els nomenaments telemàtics fins al curs 2017-2018 Accés a l'aplicació

Històric
OFERTA PARCIAL D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017
Catalunya 20 Abr, 2017

ACORD GOV/48/2017, DE 18 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017 Cos de mestres: –336 places –places addicionals (10%): 37 places Total de places: 373 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places   Cos de professors d'ensenyament secundari: –1.442 places –places addicionals (10%): 160 places Total de places: 1.602 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places   Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: –13 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 14 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: –10 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 11 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han de publicar dins els terminis legalment previstos i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

Històric
COBRAMENT DEL MES DE JULIOL INTERINS
Catalunya 06 Abr, 2017

Segons l’acord signat amb el Departament d'Educació i a l’espera de la Resolució, avancem que: Al personal substitut que hagi treballat un mínim de 6 mesos aquest curs se li farà un nou nomenament al mes de juliol. De moment, els requisits seran haver treballat sis mesos i almenys un dia del 3r. trimestre i realitzar un curs durant el mes de juliol. Si un professor està opositant i es presenta a l'examen no haurà de fer la formació. Serà un nomenament nou i per tant no se'n podrà gaudir si s'està de baixa per malaltia o maternitat, i tampoc si ja es té un nomenament, encara que sigui d'1/3 de jornada. Es pagarà segons el tipus de jornada que s'hagi exercit durant més temps. La inscripció al curs s'haurà de formalitzar abans del 30 de juny, excepte els opositors. S'establirà que el curs haurà de tenir una durada mínima de 30 hores. Recomanem que es comprovin els cursos en inscriure, ja que aquests han de estar reconeguts pel Departament.

Històric
COBRAMENT 3ª PART PAGA EXTRA 2012
Catalunya 06 Abr, 2017

A la nòmina d'abril es farà efectiu el cobrament del 34,42% de la paga sostreta el 2012. Les persones que no mantenen un vincle actual amb el Departament i que ja van fer la sol·licitud per al cobrament el mes de novembre, se'ls pagarà de ofici. Les que ara no mantinguin cap vincle (noves jubilacions o hagin acabat el seu contracte a partir del novembre de 2016), i que no van fer aquesta sol·licitud de cobrament o han canviat el número de compte, cal que demanin el cobrament presentant la sol.licitud pertinent.

Històric
| 17 | 18 | 19 | 20 |
Tornar