Resultat de la recerca

Tornar

OBERTURA DE LA BORSA DE PERSONAL DOCENT
Catalunya 26 Ene, 2017

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. INCORPORACIÓ A LA BORSA RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA.

Històric
OBERTURA BORSA CATALUNYA
Catalunya 16 Ene, 2017

RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.  ATENCIÓ: L’entrega de sol·licituds i documentació s'haurà de lliurar dins del termini establert per a la inscripció, excepte el títol del màster que es podrà acreditar fins a l'inici del curs 2017/2018. Per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, s'haurà de presentar el certificat de matriculació al màster.  1.3 Acreditació dels requisits  Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que s'han de presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanada com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.  Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.  En els propers dies sortirà la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa, on podreu veure les especialitats i serveis territorials convocats.  Període d’inscripció del 24 de gener fins a les 13h. del 7 de febrer.

Històric
MUFACE: CANVI D’ENTITAT MÈDICA
Catalunya 16 Ene, 2017

Durant el mes de gener resta obert el termini per canviar d'entitat mèdica

Històric
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
Catalunya 08 Nov, 2016

CONCURS DE TRASLLATS Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació Oberta l’aplicació per omplir la sol.licitud (S’adjunta resum) Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre

Històric
MODIFICACIÓ DADES BORSA
Catalunya 26 Oct, 2016
historico

CANVI DE DADES A LA BORSA Del 24 d'octubre al 2 de novembre de 2016, i les darreres setmanes de gener i març de 2017, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.Accés a l'aplicatiu Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

Històric
OBERTURA DE LA BORSA
Catalunya 10 Oct, 2016

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 al 18 d'octubre de 2016. Entrega de documentació: 10 dies des de l'acceptació a l'aplicatiu Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: segona setmana de novembre. Informació: Incorporació a la borsa Requisits Cossos i especialitats convocats Calendari Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d'inscripció

Històric
OPOS 2016-LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
Catalunya 05 Oct, 2016

Ingrés i accés a cossos docents El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius: Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d'accés a un cos de grup superior. Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. Accés a un cos de grup superior Per als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016. Places per especialitat Requisits Inscripció i taxes Calendari Temaris de les especialitats convocades Desenvolupament de les proves Tribunals Normativa LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ  ACCÉS A L'APLICATIU  Termini per presentar reclamacions: del 8 al 21 de novembre de 2016. Avís La formació pedagògica i didàctica només es pot acreditar amb els títols o certificats detallats a l'apartat requisits. El màster en psicopedagogia només serveix per acreditar la formació pedagògica i didàctica en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, que ara no es convoca. Els aspirants seleccionats que no acrediten aquesta formació perden els drets adquirits en el concurs oposició i en queden exclosos.  DOGC:RES ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.  

Històric
PROPERS NOMENAMENTS TELEMÀTICS CURS 16-17
Catalunya 26 Ago, 2016

NOMENAMENTS TELEMÀTICS  Nomenaments telemàtics per adjudicar les vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent   Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic. Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada són les següents: 30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre  31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores  ·                     Consorci d'Educació de Barcelona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Històric
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA
Catalunya 29 Jul, 2016

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA (PT I PS) RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. PDF  Cos de professors d'ensenyament secundari Codi Especialitat E L R T 501 Administració d'empreses 3 8 1 12 502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5 503 Assessoria i processos d'imatge personal 1 4 0 5 505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19 506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8 507 Informàtica 8 20 2 30 508 Intervenció socio-comunitària 5 14 1 20 510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8 511 Organització i processos de manteniment de vehicles 1 3 0 4 512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1 3 0 4 516 Processos industria alimentària 1 4 0 5 517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8 518 Processos sanitaris 3 6 1 10   Total 35 96 7 138 Cos de professors tècnics de formació professional Codi Especialitat L R T 601 Cuina i pastisseria 11 1 12 603 Estètica 6 0 6 609 Manteniment de vehicles 14 1 15 611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9 618 Perruqueria 6 0 6 619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 9 1 10 620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37 621 Processos comercials 7 0 7 625 Serveis a la comunitat 26 1 27 626 Serveis de restauració 5 0 5 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28   Total 154 8 162 A)      El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d'octubre de 2016 ambdós inclosos. B)     Inici del procediment selectiu El procediment selectiu s'ha d'iniciar a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

Històric
PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES
Catalunya 27 Jul, 2016

PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES ESTIU CURS 2016-17 Consulta

Històric
PUBLICADES (DE NOU) LES ADJUDICACIONS D’ESTIU
Catalunya 15 Jul, 2016

Enllaç a l’aplicatiu: CODI XTEC CODI ATRI   Termini per presentar reclamacions: fins al 20 de juliol   Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2016 (no s'especifica)

Històric
IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU
Catalunya 14 Jul, 2016

 Us informem que la resolució provisional d'adjudicacions d'estiu publicada avui pel Departament d'Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc.  podeu estar tranquils/es fins a nou avís. Per tant, de moment no cal que feu res!  El Departament diu: "Resolució provisional Us informem que s'ha detectat una incidència en la fase d'elecció de les adjudicacions de destinacions provisionals, per la qual cosa es deixa sense efecte la Resolució publicada el 13 de juliol. Properament es farà pública una nova resolució d'adjudicacions destinacions provisionals."

Històric
CONSULTA ADJUDICACIONS ESTIU
Catalunya 13 Jul, 2016

Ja es pot consultar resolució provisional de les adjudicacions d'estiu. consulta resolució provisional adjudicacions estiu Temps per reclamar: del 14 al 18 de juliol. MODEL DE RECLAMACIÓ (INSTANCIA GENERAL): SOL·LICITUD GENERAL

Històric
| 15 | 16 | 17 | 18 |
Tornar