Resultat de la recerca

Tornar

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE DADES
Catalunya 15 May, 2017

TERMINI: Des del dia 16 al 29 de maig de 2017 RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Històric
CONCURS TRASLLATS 2017 SECUNDÀRIA. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA MECD
Catalunya 10 May, 2017

Listados de adjudicación definitiva 1-Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas Listado alfabético general: Anexo I(letras A-E)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo II(letras F-L)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo III(letras M-Q)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Anexo IV(letras R-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI   2-Inspección Educativa Listado alfabetico general: Listado (letras A-Z)  Publicado en web el 10 de mayo de 2017 Consulta por DNI

Històric
BORSA PERSONAL DOCENT. LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
Catalunya 28 Abr, 2017

BORSA PERSONAL DOCENT> LLISTAT D'ADMESOS I EXCLOSOS Després d'aquesta publicació, les persones admeses ja formen part de la borsa però no participaran en els nomenaments telemàtics fins al curs 2017-2018 Accés a l'aplicació

Històric
OFERTA PARCIAL D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017
Catalunya 20 Abr, 2017

ACORD GOV/48/2017, DE 18 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ANY 2017 Cos de mestres: –336 places –places addicionals (10%): 37 places Total de places: 373 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places   Cos de professors d'ensenyament secundari: –1.442 places –places addicionals (10%): 160 places Total de places: 1.602 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places   Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: –13 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 14 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: –10 places –places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 11 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça   Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han de publicar dins els terminis legalment previstos i s'ha de fer difusió d'aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

Històric
COBRAMENT 3ª PART PAGA EXTRA 2012
Catalunya 06 Abr, 2017

A la nòmina d'abril es farà efectiu el cobrament del 34,42% de la paga sostreta el 2012. Les persones que no mantenen un vincle actual amb el Departament i que ja van fer la sol·licitud per al cobrament el mes de novembre, se'ls pagarà de ofici. Les que ara no mantinguin cap vincle (noves jubilacions o hagin acabat el seu contracte a partir del novembre de 2016), i que no van fer aquesta sol·licitud de cobrament o han canviat el número de compte, cal que demanin el cobrament presentant la sol.licitud pertinent.

Històric
COBRAMENT DEL MES DE JULIOL INTERINS
Catalunya 06 Abr, 2017

Segons l’acord signat amb el Departament d'Educació i a l’espera de la Resolució, avancem que: Al personal substitut que hagi treballat un mínim de 6 mesos aquest curs se li farà un nou nomenament al mes de juliol. De moment, els requisits seran haver treballat sis mesos i almenys un dia del 3r. trimestre i realitzar un curs durant el mes de juliol. Si un professor està opositant i es presenta a l'examen no haurà de fer la formació. Serà un nomenament nou i per tant no se'n podrà gaudir si s'està de baixa per malaltia o maternitat, i tampoc si ja es té un nomenament, encara que sigui d'1/3 de jornada. Es pagarà segons el tipus de jornada que s'hagi exercit durant més temps. La inscripció al curs s'haurà de formalitzar abans del 30 de juny, excepte els opositors. S'establirà que el curs haurà de tenir una durada mínima de 30 hores. Recomanem que es comprovin els cursos en inscriure, ja que aquests han de estar reconeguts pel Departament.

Històric
JUSTÍCIA PER L'ABEL, JA!
Catalunya 28 Mar, 2017

ANPE FA ENTREGA A LA CONSELLERA D'UN ESCRIT ON DEMANA QUE LA MORT DEL NOSTRE COMPANY, ABEL MARTÍNEZ, SIGUI RECONEGUDA COM A ACCIDENT LABORAL I PERQUÈ LA SEVA FAMÍLIA SIGUI INDEMNITZADA. PETICIÓ QUE TAMBÉ FEM EXTENSIVA PER A LA DOCENT I LA SEVA FILLA QUE VAN RESULTAR FERIDES EN EL MATEIX ATAC. ESCRIT A LA CONSELLERA

Històric
Llista d'admesos i exclosos Borsa Personal Docent
Catalunya 22 Mar, 2017

Llista d'admesos i exclosos  Llista provisional  Es poden presentar reclamacions del 23 de març al 5 d'abril de 2017.  Accés a l'aplicació

Històric
Publicades les vacants del Concurs de trasllats del personal docent.
Catalunya 15 Feb, 2017

RESOLUCIÓ ENS/197/2017, de 6 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny RESOLUCIÓ ENS/196/2017, de 6 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

Històric
JORNADA CONTINUADA A PRIMÀRIA, QUAN?
Catalunya 09 Feb, 2017
historico

El 7 de febrer de 2017 delegats i delegades d’ANPE varem entregar al Parlament les signatures de docents que donaven suport a la nostra campanya (Jornada Continuada, a Primària també) recollides als centres i a través de la nostra pàgina web. Aquestes signatures van anar acompanyades d'una CARTA PARLAMENT, dirigida a la Presidenta i a tots els grups parlamentaris. Posteriorment varem assistir a la concentració convocada per la Plataforma en Defensa de la Jornada Continuada i a la Comissió d’Ensenyament on es debatia la proposta de resolució, presentada per la diputada Mª José Cuevas (PPC), en la qual s’instava al govern a autoritzar aquest model horari en aquells centres que voluntàriament ho demanessin i on hagués una majoria suficient de famílies interessades. Malgrat tots els partits van manifestar que estaven d’acord amb aquest tipus de jornada (?), per diferents raons la moció va ser rebutjada pels vots en contra de Junts pel Sí, PSC, la CUP, i l’abstenció de C’s i CSQP. Hem perdut una oportunitat, però no defallirem i continuarem lluitant i reclamant el que moltes escoles estan demanant ja!  

Històric
AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA
Catalunya 06 Feb, 2017

Ampliació del termini d'inscripció a la borsa fins al 14 de febrer de 2017 (a les 13 h). ACCEDEIX A LA PÀGINA

Històric
LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS CONCURS OPOSICIÓ 2017
Catalunya 01 Feb, 2017

RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent CONSULTA LLISTA En aquesta llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves.

Històric
MODIFICACIÓ DADES BORSA
Catalunya 26 Ene, 2017

S'obre el termini per modificar dades de la borsa del 23 al 30 de gener Consulta i modificació de dades

Històric
OBERTURA DE LA BORSA DE PERSONAL DOCENT
Catalunya 26 Ene, 2017

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. INCORPORACIÓ A LA BORSA RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA.

Històric
OBERTURA BORSA CATALUNYA
Catalunya 16 Ene, 2017

RES ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.  ATENCIÓ: L’entrega de sol·licituds i documentació s'haurà de lliurar dins del termini establert per a la inscripció, excepte el títol del màster que es podrà acreditar fins a l'inici del curs 2017/2018. Per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, s'haurà de presentar el certificat de matriculació al màster.  1.3 Acreditació dels requisits  Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que s'han de presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanada com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.  Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.  En els propers dies sortirà la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa, on podreu veure les especialitats i serveis territorials convocats.  Període d’inscripció del 24 de gener fins a les 13h. del 7 de febrer.

Històric
MUFACE: CANVI D’ENTITAT MÈDICA
Catalunya 16 Ene, 2017

Durant el mes de gener resta obert el termini per canviar d'entitat mèdica

Històric
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
Catalunya 08 Nov, 2016

CONCURS DE TRASLLATS Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació Oberta l’aplicació per omplir la sol.licitud (S’adjunta resum) Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre

Històric
MODIFICACIÓ DADES BORSA
Catalunya 26 Oct, 2016
historico

CANVI DE DADES A LA BORSA Del 24 d'octubre al 2 de novembre de 2016, i les darreres setmanes de gener i març de 2017, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té efecte immediat en els nomenaments telemàtics.Accés a l'aplicatiu Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

Històric
OBERTURA DE LA BORSA
Catalunya 10 Oct, 2016

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2231/2016, de 3 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: del 10 al 18 d'octubre de 2016. Entrega de documentació: 10 dies des de l'acceptació a l'aplicatiu Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: segona setmana de novembre. Informació: Incorporació a la borsa Requisits Cossos i especialitats convocats Calendari Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d'inscripció

Històric
OPOS 2016-LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
Catalunya 05 Oct, 2016

Ingrés i accés a cossos docents El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional. En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius: Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per a participar en el procediment d'accés a un cos de grup superior. Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. Accés a un cos de grup superior Per als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016. Places per especialitat Requisits Inscripció i taxes Calendari Temaris de les especialitats convocades Desenvolupament de les proves Tribunals Normativa LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ  ACCÉS A L'APLICATIU  Termini per presentar reclamacions: del 8 al 21 de novembre de 2016. Avís La formació pedagògica i didàctica només es pot acreditar amb els títols o certificats detallats a l'apartat requisits. El màster en psicopedagogia només serveix per acreditar la formació pedagògica i didàctica en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, que ara no es convoca. Els aspirants seleccionats que no acrediten aquesta formació perden els drets adquirits en el concurs oposició i en queden exclosos.  DOGC:RES ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.  

Històric
PROPERS NOMENAMENTS TELEMÀTICS CURS 16-17
Catalunya 26 Ago, 2016

NOMENAMENTS TELEMÀTICS  Nomenaments telemàtics per adjudicar les vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent   Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d'agost de 2016 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic. Les franges de connexió per acceptar la plaça assignada són les següents: 30 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre  31 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores  ·                     Consorci d'Educació de Barcelona ·                     Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Tarragona ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a Lleida ·                     Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Històric
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA
Catalunya 29 Jul, 2016

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS FP CATALUNYA (PT I PS) RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. PDF  Cos de professors d'ensenyament secundari Codi Especialitat E L R T 501 Administració d'empreses 3 8 1 12 502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5 503 Assessoria i processos d'imatge personal 1 4 0 5 505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19 506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8 507 Informàtica 8 20 2 30 508 Intervenció socio-comunitària 5 14 1 20 510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8 511 Organització i processos de manteniment de vehicles 1 3 0 4 512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1 3 0 4 516 Processos industria alimentària 1 4 0 5 517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8 518 Processos sanitaris 3 6 1 10   Total 35 96 7 138 Cos de professors tècnics de formació professional Codi Especialitat L R T 601 Cuina i pastisseria 11 1 12 603 Estètica 6 0 6 609 Manteniment de vehicles 14 1 15 611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9 618 Perruqueria 6 0 6 619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 9 1 10 620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37 621 Processos comercials 7 0 7 625 Serveis a la comunitat 26 1 27 626 Serveis de restauració 5 0 5 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28   Total 154 8 162 A)      El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d'octubre de 2016 ambdós inclosos. B)     Inici del procediment selectiu El procediment selectiu s'ha d'iniciar a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2017. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

Històric
PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES
Catalunya 27 Jul, 2016

PUBLICADES DESTINACIONS DEFINITIVES ESTIU CURS 2016-17 Consulta

Històric
PUBLICADES (DE NOU) LES ADJUDICACIONS D’ESTIU
Catalunya 15 Jul, 2016

Enllaç a l’aplicatiu: CODI XTEC CODI ATRI   Termini per presentar reclamacions: fins al 20 de juliol   Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2016 (no s'especifica)

Històric
IMPORTANT: ANUL.LACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU
Catalunya 14 Jul, 2016

 Us informem que la resolució provisional d'adjudicacions d'estiu publicada avui pel Departament d'Ensenyament queda sense efecte degut a moltes errades detectades Així que tots/es els que heu trucat avui consultant-nos i informant-nos dels problemes per poder consultar la vostra destinació, per fer  reclamacions degut a que havien donat places a docents amb menys puntuació, etc.  podeu estar tranquils/es fins a nou avís. Per tant, de moment no cal que feu res!  El Departament diu: "Resolució provisional Us informem que s'ha detectat una incidència en la fase d'elecció de les adjudicacions de destinacions provisionals, per la qual cosa es deixa sense efecte la Resolució publicada el 13 de juliol. Properament es farà pública una nova resolució d'adjudicacions destinacions provisionals."

Històric
CONSULTA ADJUDICACIONS ESTIU
Catalunya 13 Jul, 2016

Ja es pot consultar resolució provisional de les adjudicacions d'estiu. consulta resolució provisional adjudicacions estiu Temps per reclamar: del 14 al 18 de juliol. MODEL DE RECLAMACIÓ (INSTANCIA GENERAL): SOL·LICITUD GENERAL

Històric
RETALLADA A LA REDUCCIÓ DE 2H. LECTIVES PER MÉS GRANS DE 55
Catalunya 03 Jun, 2016

Segons  l’ACORD DE 31 DE MAIG, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament el Departament argumenta: L'evolució de la piràmide d'edat del col·lectiu docent des de l'any 2005 comporta un nombre creixent de docents compresos entre els 55 i els 64 anys. Aquesta circumstància no fa sostenible el manteniment de la reducció de la jornada lectiva dels més grans de 55 anys en el context econòmic i financer actual de la Generalitat, i més encara si es té en compte que aquesta mesura comporta, en la majoria dels casos, pèrdua d'hores d'atenció lectiva a l'alumnat en la mesura que no és possible compensar amb recursos addicionals deplantilla la totalitat d'hores lectives no impartides pels docents que gaudeixen d'aquesta llicència. Pel mateix motiu, no és possible aplicar el nomenament complementari del mes de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-2016, per l'elevat cost que comporta l'aplicació d'aquesta mesura i tenint present que aquest professorat no fa una activitat docent al mes de juliol i que cobra de la Seguretat Social la part corresponent de l'atur.  Per tant, El Departament ens treu: 2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanalper al professorat entre 55 i 64 anys. En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent: - 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària. - 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes. - 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general iespecial.  Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal. Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.  -3 Deixar en suspens, fins al 31 d'agost de 2018, l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d'Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar. I ens dona:  -4 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l'1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d'Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar. -5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera. L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016. ANPE ja ha manifestat el seu total rebuig a aquesta nova retallada que afecta als docents majors de 55 anys i al personal interí substitut, i ens sumarem a  qualsevol acció per tal de recuperar tot el que ens continuant arrabassant.

Històric
| 14 | 15 | 16 | 17 |
Tornar